طراحی و اجرای پایدار سازی دیواره های گود و خاکبرداری پروژه اختیاریه (EPC)

نام پروژه:

محل اجرای پروژه:

نام كارفرما:

تاریخ شروع:

مدت پیمان :

طراحی و اجرای پایدار سازی دیواره های گود و خاکبرداری پروژه اختیاریه (EPC)

تهران- اختیاریه

شركت ایران سازه (وابسته به سازمان تامین اجتماعی )

1387/07/03

3 ماه

 

توضیحات بیشتر :

نوع همكاری : پیمانكار اصلی

نام مشاور: مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار (مشاور همكار)

مبلغ نهایی پیمان (میلیون ریال): 4500

وضعیت پروژه: پایان یافته

احجام کار :
 

خاکبرداری و حمل خاک : 78،367 متر مکعب

حفاری و تزریق گمانه ( نیلینگ ): 6،000 متر طول

شاتکریت : 1،400متر طول
 


برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک نمایید